Leveranser från Danmark

Tegel- och balkleveranser påverkas i nuläget inte av stängda gränser till Danmark. Detta gäller enbart passagerartrafik och inte godstrafik. Dock kan leveranssäkerheten påverkas på grund av långa köer vid gränsen. Alla våra tegelbruk producerar med full kapacitet och har vidtagit en rad åtgärder för att produktionen ska fortgå som vanligt.

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta oss gärna.