Kanalstranden och Tengbom får Karlstad Kommuns arkitekturpris

Karlstad kommuns årliga arkitekturpris tilldelas Tengbom för deras flerbostadshus i Kanalstranden i Inre hamn.

Motiveringen från Stadsbyggnadskontoret lyder:
Med omsorgsfulla materialval, bearbetade detaljlösningar och ett eget modernt uttryck fortsätter Tyggårdsviken att utvecklas som en medvetet utformad utbyggnad av centrala Karlstad med god gestaltad livsmiljö i fokus.