Elba och Monasteria i Helsingborg

Drottninggatan och Järnvägsgatan är Helsingborgs paradgata. Läs presentationen från Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg om hur gatorna har tagit form, Projektpresentation