Bostadshus med Gaudis arkader

Arkadens fasad har murats från grunden med iögonfallande karakteristiska detaljer som bågformade arkader och glaserat tegel. Ett drömprojekt enligt arkitekterna själva, som resulterat i en av Sundbybergs vackraste byggnader med bostäder över takåsarna.

Nivåskillnad på sex meter mellan framsida och baksida, med intim bostadsmiljö på den ena sidan och ett gammalt industriområde med kontor på andra, samt en detaljplan med en definierad stor byggnadsvolym. Arkaden hade sina utmaningar. När arkitektkontoret DinellJohansson fick uppdraget att rita huset blev målet att balansera det storskaliga verksamhetsområdet och det småskaliga bostadsområdet av funkiskaraktär mot varandra. Lösningen blev tegel.

– Den stora volymen på huset matchade redan det storskaliga området, så det saknades något för att prata med det småskaliga och då började tankarna om tegel. Ett material som i sig har en fantastisk egenskap. En tegelmur består av stenar med begränsad storlek och en finkornighet. Det ger en känsla av något småskaligt, berättar Morten Johansson och Rosa Hereu på DinellJohansson arkitektkontor.

När arbetet påbörjades trodde arkitekterna att det var givet att bygga med ingjutet tegel i betongelement på grund av husets storlek. Men med en del justeringar av fönsterplaceringen och storlek valdes en tegelfasad som bär sig själv.

-Det var väldigt roligt när entreprenören tittade på ritningarna och sa ”det här kan vi mura upp, det blir billigare och bättre”, säger Morten Johansson.

Arkitekterna beskriver det som ett drömscenario, att byggnadsmaterialet inte bara är en beklädnad utan fyller en teknisk funktion. DinellJohansson justerade i ritningarna och förde exempelvis in en okonventionell och avancerad lösning för balkongerna, så att dessa inte skulle skära av tegelmuren som behövde fortsätta att bära bakom.

-I andra tegelbyggnader vi gjort i den här skalan har fasaden inte varit bärande. Vi trodde kanske att det inte var möjligt. Vi lärde oss mycket om teglets statik och hur den fungerar på ett konstruktivt sätt under processen, säger Morten.

Inte minst när det gäller skapandet av byggnadens valv. Enligt detaljplanen skulle det göras en öppen portik på grund av ledningar i marken. Det gjorde att botten blev två våningar hög och här behövde man skapa något arkitektoniskt. Rosa Hereru, som är från Katalonien, berättar att de valde att skapa arkader i en parabolisk bågform med inspiration av den katalanska arkitekten Antoni Gaudi. Arkaderna är inte bara något estetiskt utan fördelar lasterna optimalt.

-Det ger karaktär till huset. När man sitter inne i huset får man en känsla av att det är lite mer intimt. Formen och storleken på arkaderna fick anpassas under projektets gång efter hur lasterna skulle ner. Från början var valvbågarna större och murverket mellan hålen tunnare, men eftersom teglet skulle bära fasaden behövde vi anpassa geometrin. Vi var oroliga att vi skulle tappa gestaltningen, men det blev precis rätt.

Arkaden har fått fler arkitektoniska detaljer och om man går riktigt nära upptäcker man att husets hörn är utförda med halvrunda stenar, vilket ger den stora kantiga volymen en mjukhet. Vid sidan av fönsterna har man valt ett glaserat tegel, vilket också är ett resultat av att huset skulle vara bärande.

-Från början hade vi ritat med veckad plåt som skulle se ut som en jalusi på väggen vid fönsterhålen. Men när tegelmuren skulle bära hela tegelväggen blev det för mycket hål. Lösningen blev att även mura de ytorna, men med ett glaserat tegel som är fjällformat och reflekterar ljuset, säger Rosa.

Genom ett tätt samarbete med Tegelmäster lärde sig arkitekterna om teglets olika egenskaper; vad som är lämpligt nära mark och inte, hur dubbelt brända respektive enkelbrända tegel ter sig och så vidare. Tegelmäster och murarentreprenören kalkylerade fasaden och räknade på kostnader men också hållfasthet vilket hjälpte arkitekterna i sitt arbete. De lät mura upp delar av väggen så att Rosa och Morten kunde känna sig trygga i sina beslut längs vägen.

Valet av tegel utgick från de andra tegelhusen i området och dess jordfärgade kulörer som rött och mörkrött. Eftersom Arkaden skulle bli ett stort hus valde arkitekterna ett ljusare tegel i beige ”Cassis” som ger intryck av att byggnaden är mindre. Rosa tror att även om människor inte kan sätta fingret på det, bidrar tegel till välmående.

-Muren i sig har en kvalitet, finskalighet och hantverksmässighet. Tegel är ett gediget material som åldras väl med tiden. Städerna mår bra av tegel och människor brukar bli glada när det finns hus i tegel i området. För att det är vackert.

Se här, för fler bilder på Arkaden.