30 min med BIM och digital service

Den 12 april mellan kl 8.30-9.00 presenterar vi konceptet samt ger värdefulla tips för att arbeta med BIM som stöd i ditt arbete.

Tegelmäster har utvecklat ett digitalt tegelsortiment som stöd för en effektiv arbetsprocess i BIM. Som arkitekt kan du också enkelt visualisera valt tegel samt ta del av relevant produktinformation och ritningsunderlag.

Vi presenterar konceptet via Skype. När du anmäler dig får du en länk att koppla upp dig på.

Anmälan sker till erica.selin@tegelmaster.se.