Tegel – en ekonomisk vinnare

Hållbara och gedigna material ger ekonomiskt hållbara byggnader. Och just det kan vara nyckeln till framtidens fastighetsbransch. En bransch som i allt större utsträckning behöver tänka långsiktigt, ansvarsfullt och cirkulärt. Materialvalet är och kommer vara av stor betydelse för att bygga ekonomiskt smart. Och där är tegel en vinnare.

En av de viktigaste parametrarna för den totala bygg-, drifts- och underhållskostnaden är val av material för fasad, tillsammans med tak och fönster. Beräkningar visar att tegel är det absolut mest ekonomiska byggmaterialet på lång sikt. Faktum är att du redan efter några år kan se en vinning av att bygga med tegel jämfört med andra material. Tricket är att titta på totalekonomin. Det vill säga kostnaden som även innefattar underhåll och förvaltning av byggnaden.

Bingo!

I början, när du planerar ditt byggprojekt, kan posten för materialkostnader se hög ut för en tegelfasad. De fasta kostnaderna för att bygga i tegel ligger på mellan 1300–2200 kr per m2, vilket är en högre kostnad än
vissa andra material men fullt jämförbar och till och med lägre än för andra. Men redan efter några år kan du alltså räkna hem tegelfasaden.

”Materialvalet är och kommer vara av stor betydelse för att bygga ekonomiskt smart. Och där är tegel en vinnare.”

Underhållet av en tegelbyggnad bedöms att ligga på ca 7 kr per m2 under en 50-årsperiod för ett nybygge. Efter 10-20 år visar beräkningar gjorda av Teknologisk institut att det totala priset per kvadratmeter för nya tegelbyggen är markant lägre jämfört med andra material, på grund av de låga kostnaderna för underhåll. I ett flerfamiljshus går idag vanligtvis hela 25 % av hyresintäkterna till just underhåll. Det finns alltså en hel del att spara.

En tegelfasad kan hålla i mer än 150 år, och ett tegeltak håller i minst 80 år. Och oavsett om du kommer förvalta byggnaden eller inte så är ett hållbart byggt hus med låg underhållskostnad, som står vackert i alla väder, utan risk för kostnader som skenar iväg en attraktiv byggnad. Både att sälja och att bo i.

Genom att bygga ekonomiskt smart bygger vi för framtida generationer.

Kontakta oss för mer information.

100% mindre underhåll.

Tegel är byggnadens bästa vän. Ett i stort sett oförstörbart material som kan stå år efter år. Det påverkas inte av solens strålar, det håller i väder och vind och blir bara vackrare med tiden. Faktum är att det är underhållsfritt.

Läs mer

Helt utan tillsatser.

Tegel är lera som bränns i en ugn. Inget annat. Ett hundraprocentigt naturligt material med minimal påverkan på miljön. Som står år efter år, och som inte kräver tillsatser av kemiska ämnen eller är industriellt påverkade. En gedigen och hållbar produkt som ger sunda och hållbara bostäder för framtiden.

Läs mer