Tulip

Produktinformation
  • Färg Gul
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Gråsten
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 2146
  • Format Danskt normalformat
Referenser för denna produkt