Enkelskifts balk

Produktinformation
  • Färg Svart
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Gråsten

Beskrivning

Prefabricerat spännarmerat murstensskift. Dubbelskift fr o m 14 stenars längd. Finns som standard i 1/2-stens förskjutning eller vilt förband.

Mått och material

Höjd 54 mm
Standardlängd 4-13 sten, därefter dubbelskift
Tegel, specialbetong och förspänd rostfri armering

Montering

Läggs i bruk
Upplagslängden bör vara minimum halvsten upp till 1500 mm muröppning, däröver helstens upplag.
Stämp sätts c/c 600 mm och skall sitta så länge som brukstillverkaren rekommenderar (=murbrukets härdningstid).