Produkter
Sortera:

Tegelbalkar

Tegel är bra på att ta upp tryckspänningar, men inte särskilt bra på att ta upp dragspänningar. Av denna anledning används tegelbalkar över öppningar. Armeringsjärnen i balken hjälper murverket att hantera dragspänningarna över öppningar. Balken i sig tar inga laster själv utan kräver övermurning för att bli en självbärande enhet. För mer om detta se Övermurning.
Tegelbalkar är idag prefabricerade i enlighet med angivet tegelformat. Antalet skift varierar beroende på muröppningens storlek. Minsta upplag balken kräver är även beroende på balkens längd samt format. Kolumba format har till exempel en upplagslängs ungefär dubbelt så stor som den för danskt normal format om balkarna är lika långa.

Balken prefabriceras genom att tegelstenar sågas ur, läggs på ett längre bord. På bordet spänn armeras armeringsjärnen som gjuts in i balken då utsågningen fylls med betong. Genom att använda tegelbalkar, eller spännarmerade murstensskift som är den korrekta benämningen, ges nya banbrytande möjligheter för arkitektonisk frihet. Inte bara estetiskt, men också en större frihet att skapa spännande, unika byggnadsverk för framtiden och till glädje för kommande generationer. När ditt projekt skall realiseras, kan vi leverera ett komplett projekt inklusive dokumentation med hjälp av vår Tekniska avdelning som genomför vår murverksprojektering. Detta skapar grunden för ett lyckat byggprojekt. Få professionell hjälp redan i idéfasen, så löses alla spännande detaljer.