Superväggen andas

Tegelmäster marknadsför ett komplett murverk för byggande med tung stomme i tegel: SUPERVÄGGEN. Den tunga stommen, i form av en kanalmur, lever upp till framtidens stränga krav på energieffektiva hus. Konstruktionen ger samtidigt förutsättningar för ett bra inomhusklimat. Superväggen består av tegel och Perlite, naturliga material som tar upp och avger fukt utan att påverkas. De brinner, ruttnar eller möglar inte.

Rätt täthet

Superväggen ger den lufttäthet som är nödvändig för att bygga energieffektiva hus – men som inte ska förväxlas med diffusionstäthet. Sund täthet uppnås genom precisa detaljer och anslutningar till golv, tak och rörgenomföringar, samt ett invändigt mineraliskt putsskikt. Superväggen ”andas” naturligt och förångad fukt rör sig utan problem genom materialen.

Bra inomhusklimat

En lufttät men inte diffusionstät konstruktion ger ett bra inomhusklimat. I Superväggen finns ingen plastfolie eller andra ångspärrar. SBi  (Statens Byggforskningsinstitut) och DTU (Danmarks Tekniske Universitet) har studerat inomhusklimatet och de positiva och negativa faktorer som påverkar det. Hus byggda av tegel får toppbetyg i alla jämförelser. Inomhusklimatet påverkas inte negativt av de material som används för att mura ett hus.

Övergripande beskrivning

Innermuren (bakmuren) muras först, kramlor & installationsdoser muras fast.

  • Första skiftet muras med tätbruk för att minska vattenmängden som sugs upp i muren under byggtiden.
  • Installationer för el och vvs görs i så stor omfattning som möjligt i kanalen närmast bakmuren.
  • Bruksfall läggs på plattan med fall utåt, från bakmur till insida tegel. Använd TM fallbyggnadsbruk.
  • TM kombiplåt med uppvik monteras. Yttermurens första skifte läggs i bruk mot glidskiktet.
  • Yttermuren muras som regel med armering i andra liggfogen samt över och under öppningar.
  • Kramlor muras in.Yttermuren muras med massivstensanpassat tätbruk.
  • Ovanför fönsteröppningar monteras TM-ränna för vattenutledning förbi öppningar.
  • Perlite fylls ovanifrån i utrymmet mellan bakmur och yttermur.
  • Murkrönet försluts med murbruk.
  • Bakmurens insida filtas med silikatputs alternativt behålles som blank mur.