Produkter
Sortera:

Superväggen

Tegelmäster marknadsför ett komplett murverk för byggande med tung stomme i tegel – SUPERVÄGGEN. Den tunga stommen i form av en kanalmur lever upp till framtidens stränga krav på energieffektiva hus. Dessutom erhålls en konstruktion som ger förutsättningar för ett bra inomhusklimat och skapar en miljö att trivas i.
Tegel och Perlite är naturens eget material som tar upp och avger fukt utan att påverkas samt varken kan brinna, ruttna eller mögla! Tegel har använts i över 5.000 år och är framtidens byggmaterial som tål att uppföras på verklighetens byggarbetsplats. Dessutom till ett konkurrenskraftigt pris och med låga eller obefintliga underhållskostnader de närmsta 100 åren.

God lufttäthet är nödvändigt för att bygga energieffektiva hus, detta uppnås i SUPERVÄGGEN genom väl genomtänkta detaljer och anslutningar till golv, tak, rörgenomföringar samt genom det invändiga mineraliska putsskiktet. Detta skall dock inte förväxlas med diffusionstäthet. SUPERVÄGGEN ”andas” naturligt och fukt i ångform rör sig utan problem genom materialen. En lufttät men inte diffusionstät konstruktion, vilket ger ett bra inomhusklimat. I SUPERVÄGGEN finns ingen plastfolie eller andra ångspärrar. SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) och DTU (Danmarks Tekniske Universitet) har studerat inomhusklimatet och de faktorer som påverkar det, både positivt och negativt. Tegelhuset får toppbetyg i alla jämförelser. Inomhusklimatet påverkas inte negativt av de material som används för att mura ett hus.