Produkter

Murverksprodukter

Ett murverk är en murad konstruktion av en byggnad, vägg, mur eller liknande, som sammanfogats av enbart sten (kallmur), eller sten i kombination med murbruk eller lera.
Stenen tillsammans med murbruket gör att det sammanfogas så att det murade huset, kakelugnarna eller murade utomhusmiljöerna och flera andra möjliga konstruktioner får den beständiga hållbarheten och kan bevaras i många år framöver.

Det är inte bara tegel och bruk som behövs för att få sin konstruktion fullbordad. Kramlor, konsoler och balkar är viktiga komplement för att tillexempel hålla sin fasad på huset på plats och undvika belastningsproblematik. Konsoler är ett komplement för den som vill konstruera avancerade byggnader i tegel eller för partier på stora byggnader där det är i behov att avlasta väggen. Vi på Tegelmäster erbjuder ett helhetskoncept där vi tar ansvaret för projektering, dimensionering och leverans.