Rosé med grönt

Produktinformation
  • Färg Rosé
  • Typ Handslagna
  • Tegelbruk Matzen
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 3375
  • Format Danskt normalformat