K91

Produktinformation
  • Färg Grå
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Petersen tegl
  • Storlek 528 x 108 x 37 mm
  • Artikelnummer PT300400
  • Format Kolumba
Referenser för denna produkt