Fasadtegel

Tegel är inte bara hållbar som i motståndskraftig, utan också hållbar för klimatet. Att bygga i ett material som kräver lite underhåll är klimatsmart i sig, men själva teglet i sig har dock inte varit helt klimatneutralt — förens nu.

Välj en Klimatsmart tegelsten! 

Vi på Tegelmäster har börjat en resa mot en helt klimatneutral tegelsten. Teglet som kan fås i en stor variation av färger är tillverkat i en klimatneutral process där el kommer från vindkraft och bränning sker med biogas. Teglet transporteras sedan ut till arbetsplatsen med bilar som drivs av biodiesel (HVO). Att bygga något som är beständigt, håller länge och kan återbrukas utan att rivas borde vara självklart — det är smart både för klimatet och plånboken. Läs mer om Klimatsmart och ladda ner våra EPD:er under Hållbarhet.

 

Filter

Beställ produktprov

Få möjlighet att se hur tegel och murbruk bildar en enhet genom ett produktprov.
Tegelmäster erbjuder uppmurade provtavlor som tillverkas för hand av Tegelmästers specialister på murverk.

1Välj produkt
2Företag
3Kontaktuppgifter
Skriv i fritext vad du önskar produktprov på

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat