Rött håltegel – Schatterad

Produktinformation
  • Färg Röd
  • Typ Maskinsten
  • Tegelbruk Helligsö
  • Prisgrupp 2
  • Fogbruk Skanör
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 1211
  • Format Danskt normalformat