Röd slagen – Multiröd

Produktinformation
  • Färg Röd
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Gråsten
  • Prisgrupp 2
  • Fogbruk Skanör
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 2209
  • Format Danskt normalformat