Röd slagen – Etna

Produktinformation
  • Färg Röd
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Helligsö
  • Prisgrupp 3
  • Fogbruk Skanör
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 2223
  • Format Danskt normalformat
Referenser för denna produkt