Golden State

Produktinformation
  • Färg Gul
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Gråsten
  • Prisgrupp 4
  • Fogbruk Skanör
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 3150
Ladda ner
Referenser för denna produkt