Cover

Cover är en ny, unik tegelprodukt som utvecklats i samarbete med arkitekter, utifrån problemställningen i ett specifikt projekt. Cover fungerar som en ”hud” och monteras på läkt, utan murad fog. Intrycket blir vackert, exklusivt och rustikt.

Uttryck enligt önskemål

Cover produceras av lera, sand och vatten. I standardsortimentet ingår två storlekar och 14 färger. Eftersom teglet handstryks kan arkitekten eller byggherren välja ytans beskaffenhet och även färg, efter egna intentioner. Cover är också återanvändningsbart eftersom det inte fogas.

Filter

Image of C11
C11
Image of C21
C21
Image of C22
C22
Image of C23
C23
Image of C33
C33
Image of C36
C36
Image of C44
C44
Image of C48
C48
Image of C50
C50
Image of C54
C54
Image of C56
C56
Image of C71
C71
Image of C91
C91
Image of C96
C96

Beställ produktprov

Få möjlighet att se hur tegel och murbruk bildar en enhet genom ett produktprov.
Tegelmäster erbjuder uppmurade provtavlor som tillverkas för hand av Tegelmästers specialister på murverk.

1Välj produkt
2Företag
3Kontaktuppgifter
Skriv i fritext vad du önskar produktprov på

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat