Produkter
Sortera:

Cover

Montage av Petersen Coverbricks är mycket enkelt och refererar till vingtegel/skärmtegel som funnits i flera hundra år. Teglet monteras till en bakomliggande konstruktion i stål eller trä som säkerställer ett säkert montage. Via två förproducerade hål i teglet förankras denna med hjälp av två skruvar in i stål- eller träregel. Teglet kan därefter inte lossna på grund av vind eller manuell demontering då förankringen blir dold. Snabbt och enkelt montage som är oberoende av väder. Användning av Petersen Coverbricks ger flera fördelar i jämförelse med traditionell murning.

Kostnader för fogbruk och blandningsanläggning bortfaller. Montering kan ske från en skylift eller andra arbetsplattformar istället för byggnadsställning som används vid traditionell murning. Montering av Coverbricks görs enkelt och rationellt utan besvärande arbetsställningar. Byggnaden uppförs som en sluten klimatskärm där Coverbricks monteras i efterhand. Montaget är därför helt oavhängigt av väder och vind till skillnad från traditionell murning som kräver temperatur över +5 grader och inteckning av byggnadsställning.

C11 PT401711
C21 PT401721
C22 PT401722
C23 PT401723
C33 PT401733
C36 PT401736
C44 PT401744
C48 PT401748
C50 PT401750
C54 PT401754
C56 PT401756
C71 PT401771
C91 PT401791
C96 PT401796