Cold Hawaii

Produktinformation
  • Färg Gul
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Helligsö
  • Prisgrupp 3
  • Fogbruk Skanör
  • Storlek 228 x 108 x 54
  • Artikelnummer 2169
  • Format Danskt normalformat