B810 Terra Mista

Produktnr. B810
Färg Gul
Typ Slagen
Tegelbruk Strøjer
Dimension 228x108x54 mm
Format Danskt format (DNF)

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus. Denna produkt kan även fås som brickECO™ . Genom att köpa brickECO-tegel som är producerat med biogas kan tegelstenens klimatpåverkan minskas med mer än 50%. Ladda ner EPD här.

          

Antal per m² Ca 64 st/m2
Exponeringsklass MX 4.0
Minutsugning, medelvärde 1,5 ± 0,7 kg/m2
Måttolerans T2
Grupp G1
Innehåll av lösliga salter S0
Tryckkapacitet, normaliserat Min 24 Mpa (N/mm2)
Brandmotstånd A1
Vattenupptagning, maxvärde 15 %
Bruttodensitet 1700 kg/m3
Bruttodensitet, tolerans D2
Frostbeständighet F2

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se