Monasteria 200/100/50

Färg Röd
Typ Strängpressad
Format 200x100x50 mm

Marktegel ska alltid läggas med fog. Vid lättare trafik rekommenderas en fog på minimum 3mm. Vid tyngre trafik rekommenderas en fog på omkring 5mm. Teglet kan läggas i både grus och betong. Användning av Danfugesand avrådes för marktegel.

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus.

       

Antal per m² Ca 48 st/m2
Antal per EUR-pall 420 st / 1100 kg
Vikt per st 2,62 kg
Måttolerans R1
Vattenupptagning, maxvärde < 1 %
Frostbeständighet FP 100
Brottstyrka T4
Friktion U3
Slitstyrka A3
Syrabeständighet Klass C

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se