D29

Produktnr. D29
Färg Grådämpad
Typ Slagen
Tegelbruk Petersen
Dimension 228x108x54 mm
Format Danskt format (DNF)

Bilden visar tegel i DNF.

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus.

       

Antal per m² Ca 64 st/m2
Mängd murbruk per m² Ca 33 l/m2
Måttolerans T1
Grupp G1
Innehåll av lösliga salter S2
Tryckkapacitet, normaliserat Min 8 Mpa (N/mm2)
Brandmotstånd A1
Frostbeständighet F2

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se