Vesterled Teglvaerk

Den 2 juni 1843 fick Fredrik Christensen koncession av Hertigen av Augustenborg, Christian August d.II, att driva tegelbruk. Bruket har varit i familjens ägo sedan dess och Andreas Christensen är den 6:e generationen. Förnamnet på ägarna har skiftat mellan Frederik eller Andreas.

Tegelbruket var i begynnelsen ett gårdstegelbruk, och namnet Vesterled var i den första omgången knutet till gården, som har hetat så, så långt tillbaka i tiden som man kan finna. Den låg i landsbyn vid ”Ledet mod vest”. Gården hör fortsatt till bruket, men jorden är utarrenderad.

tegel_andreasDen ena av brukets 3 slagningsmaskiner är över 50 år gammal och används uteslutande för fabrikation av formtegel. Man har ett stort antal formar, och kommer det en beställning på en typ som ej är tillverkad tidigare, och det endast är en liten beställning, så tillverkas dessa genom handslagning. Det är billigare att göra en handslagningform än att göra en ny till slagningsmaskinen.

Vid Iller strand, där Cathrinesminde Tegelverksmuseum ligger, fanns under 1800-talet 8 tegelbruk. I dag är ingen av dem i drift, men Vesterled teglverk utnyttjar de lerrester som fortfarande finns kvar i området. Varje år hämtar de lera på grannfastigheten till tegelbruksmuseet.


Tegelbruksägare Hans Christian Hansen

 

Adress till Vesterled:
Vandmöllevej 1, 6400 Sönderborg, Danmark