Våra tegelbruk

Våra tegelbruk

Tegelmäster ägs av åtta danska tegelbruk. Alla tegelbruken är belägna på Jylland i Danmark, är privatägda och har en lång historia av tegeltillverkning.

Tegelmäster grundades året 1999 tillsammans med Egernsund Tegl som representerar fem av tegelbruken. Året 2013 tillkom Petersen Tegl som delägare. De är Danmarks enda kolbrännande tegelbruk.

 

Tegelbrukens historik

karta

1. Helligsö Teglvaerk A/S

Sindbjerg försvinner snabbt ut ur historien, men fram till 1906 var familjen Thomsen ägare/delägare av bruket. Det året köptes bruket av Mikkel Lund, som redan 1908 sålde vidare till M. Kjeldsen. Läs mer…

2. Vesterled Teglvaerk A/S

Den 2 juni 1843 fick Fredrik Christensen koncession av Hertigen av Augustenborg, Christian August d.II, att driva tegelbruk. Bruket har varit i familjens ägande sedan dess och Andreas Christensen är den 6:te generationen. Ägarna har på skift hetat Frederik eller Andreas. Läs mer...

3. Gråsten Teglvaerk A/S

Tegelbrukets första ägare var hertig Ernst Günter, den dåvarande ägaren till Gråsten Slott. Vid återföreningen 1920 blev tegelbruket övertaget av staten tillsammans med slottet. Läs mer…

5. Bachmanns Teglvaerk A/S

Tegelbruket startades som ett gårdstegelbruk. Det nämns första gången 1860, men var förmodligen byggt året innan av Jörgen Jörgensen. Han sålde gård och tegelbruk den 28 april 1865 till konstituerande godsinspektören, Johannes Jürgen Bachmann, på Sandbjerg Gods. Läs mer…

6. Matzen Teglvaerk A/S

1750 fick en tegelmästare från Iller, tillåtelse av Hertigen af Glücksborg att ”upprätta ett tegelbruk”. Han skaffade marken som både hade bra lera, och skog som man kunde bränna med. Grundarens dotter gifte sig med en Matzen, och de båda övertog bruket. Sedan dess har bruket varit i familjens ägo. Läs mer…

7. Petersen Tegl A/S

Den 17 maj 1791 gav kung Christian VII tillåtelse till att driva tegelbruk vid Nyböl Nor. Idag drivs tegelbruket av Christian A. Petersen och hans döttrar, det vill säga åttonde och nionde generation i rakt nedstigande led. Läs mer…