Kvalitetskontroll

Våra produkter kännetecknas av en hög och jämn kvalitet.

Våra tegelbruk producerar 670.000 tegel per arbetsdag. Därför är det viktigt att ha ett system, som är i stånd att undvika alla avvikelser i produktionen.

Våra produkter blir löpande kontrollerade på tegelbruken och i vårt eget laboratorium. På detta sätt säkrar vi, att de råvaror och material som ingår i produktionen, klarar våra stränga kvalitetskrav.

Tegelprodukterna är CE-märkta och testas via Dansk Murstenskontrol.

Alla våra produkter är med i Byggvarubedömningen.