Historien

BRICKLINE_300x150cm_hemsida6

En gång för länge sedan…

Tegel är naturens eget material med en historia som i Sverige går tillbaka till medeltiden. Gumlösa kyrka i Skåne, invigd 1191, anses vara nordens äldsta fasadtegelbyggnad. I Mälardalen hör Mariakyrkan i Sigtuna till de allra äldsta.

Tekniken infördes med klosterordnarna och anammades först av kyrkan och kungamakten och med tiden också av adeln. Byggnaderna, främst kyrkor och slott, uppfördes av tegel som i regel slogs och brändes i anslutning till själva byggnadsplatsen. Med reformationen och klosterväsendets upphörande försvann mycket av hantverkskunnandet.

Under 1600- och 1700-talet förekom istället en betydande import av taktegel från Nederländerna och Schleswig-Holstein. Vid ingången av 1800-talet var de tegelbruk som fanns små och gods anknutna. Man arbetade med en hantverksmässig teknik för en lokal marknad och ofta var godset självt den enda avnämaren. Tegeltillverkningen skedde under en kort säsong som komplement till annat arbete vid godset.

Behovet av tegelprodukter börjar i slutet av 1990-talet återigen öka i Sverige.

Egernsund Tegl

Redan i starten stärks företaget genom att en av Danmarks största producentgrupper, Egernsund Tegl, går in som 50% delägare. Försäljningsbolaget Tegelmäster AB kommer nu att sälja tegelprodukter över hela Sverige.

Efter färdigställandet av det gigantiska byggprojektet med Kiel kanalen 1894 startade tegelbruken runt Egernsund det som idag är försäljningsbolaget Egernsund Tegl. Vid detta tillfälle låg Egernsund på tysk mark men efter återföreningen delades bolaget i en dansk och en tysk del.

I alla år har tegelbruken varit privatägda och drivits sedan generationer – ofta med nya stora rationaliseringar. Medlemstalet är ändrat från 33 stycken vid starten 1894 till 5 tegelbruk 2013. Produktionen har ökat från 53 till 180 miljoner tegelsten, och idag är produktkvalitet, rådgivning och service viktiga områden att lägga fokus på. Men tegelstenen – den är sig lik med alla sina estetiska, tekniska och solida kvalitéer.

Petersen Tegl

2013 får Tegelmäster en tredje delägare, Petersen Tegl, och har nu en större palett att arbeta med. Som enda tegelbruk i Danmark kolbränner Petersen all sin produktion, vilket innebär att en stor variation i färger och nyanser uppnås.