Bachmann Teglvaerk

Tegelbruket startades som ett gårdstegelbruk. Det nämns första gången 1860, men var förmodligen byggt året innen av Jörgen Jörgensen. Han sålde gård och tegelbruk den 28 april 1865 till konstituerande godsinspektören, Johannes Jürgen Bachmann, på Sandbjerg Gods.

Från 1907 ägdes tegelbruket av H.F. Bachmann. Vid hans död 1959 ombildades firman till ett I/S med C.H Bachmann som direktör. 1970 ombildades bolaget igen till att aktiebolag med Familjen Bachmann som ägare.

Tegelbruksägare Peter Matzentegel_andreas

 

 

 

 

 

 

 

Tegelbruksägare Peter Matzen och Andreas Christensen

 

Ägare idag är Peter Matzen, som är den 8:e generationens ägare. Han brinner starkt för tegel och det är något som har följt med generna. Något han delar med sin far, som vid en ålder av 86 år fortfarande är aktiv på tegelbruket. Han delar ägarskapet med Andreas Christensen.

Bachmanns Tegelbruk markerade sig som ett teknologiskt föregångsbruk. Som första tegelbruk i Danmark infördes kammartorkning 1952, och landets första tunnelugn för tegelbruk byggdes här 1959.

Idag har bruket endast produktion av blå- och grådämpat tegel med sin specialugn.

Adress till Bachmann:
Amtsvejen 23, 6400 Sönderborg, Danmark