Hållbarhet & Miljö

Framtidens bygg- och fastighetsbransch behöver i allt större utsträckning tänka långsiktigt, ansvarsfullt och cirkulärt. Därför arbetar vi på Tegelmäster ständigt med att förbättra oss för att möta framtidens hållbarhetskrav.

Hållbar produktion & tegel för framtiden

Bygger du med tegel bygger du med ett helt naturligt material. En tegelsten består av lera som bränns, ibland lite sand eller andra mineraler. Inget annat.

Tegel är en hållbar lösning på många sätt – när byggnader rivs, kan tegel återvinnas eller återanvändas. 95% av allt tegel återvinns redan, till exempel som vägfyllnad.

Tegelmäster kommer från och med hösten 2020 kunna erbjuda återvunna tegelstenar, tegelstenar av återbrukat avfall samt CO2 neutrala tegelstenar.

Läs mer om tegel som hållbart material här.

Sociala aspekter

Tegelhus är det byggmaterial som kräver minst underhåll. Materialet tål även ett fuktigt klimat och är brandsäkert. Tegel är dessutom det byggmaterial som dämpar buller allra bäst.

Smartare transporter & HVO Biodiesel

Tegelmäster letar ständigt efter nya, smarta transportlösningar. Vi kan idag erbjuda fossilfri lastbilstransport samt transport via tåg.

I vår fossilfria transport använder vi HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) Biodiesel som sparar 90% CO2 under transporttillfället.

Förpackning

Vi använder i dagsläget plastemballage runt våra tegelpallar för att skydda teglet på ett optimalt sätt. Vår ambition är att i framtiden kunna erbjuda återvunnen plast till alla våra pallar. Alla våra pallar går att återanvändas.

Sunda Hus

Samtliga tegelstenar från Tegelmäster är klass A certifierade enligt Sunda Hus bedömningskriterier. Klass A är produkter som bland annat ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan, har en lång teknisk livslängd och har en hög transparens kring innehållet i produkten. Läs mer om klassificeringen från Sunda Hus här.