Designa

Husdesigner

Med hjälp av Tegelmästers Husdesigner kan du snabbt visualisera vårt breda sortiment av sten på olika typer av byggnader – från funkisvilla till offentlig byggnation. Vår Husdesigner tillåter skifte av tegel, murförband, fogfärg, fönster etc.

Murdesigner

Med hjälp av Tegelmästers Murdesigner får ett unikt tillfälle att utforska möjligheterna att blanda olika tegel. Du kan procentuellt blanda olika sten, experimentera med murförband och fogfärg. Resultatet ser du omedelbart, både som väggyta och visualiserad på en byggnad.