BIM

Tegelmäster har tagit fram digitala tegelmaterial för stöd i en arbetsprocess med BIM. Dessa hjälpmedel ger dig som arkitekt möjlighet att visualisera valt tegel på olika byggnader samt hämta ut information från de digitala tegelmaterialen för exempelvis textning på ritningar och kulörbeskrivningar.
I lösningarna nedan finns olika nivåer för användning för respektive programvara, där lösningen för Revit går ett steg längre som det är idag. Du ser alltså hur konstruktionen ser ut i 3D och får samtidigt information om övriga ingående material i murverket. Vidare kan du samordna utförandet i en digital modell med fysiska murverksmått och summera mängden tegel om du vill.

Tegelmästers BIM-stöd är till för att visualisera och för att enklare jämföra och välja fasadtegel samt hjälpa till på vägen till dokumentation av ritningar samt övriga handlingar. Lösningen är helt enkelt avsett som en service för dig när du ska dokumentera presentera din idé.

Önskar du andra texturer och förband med olika kombinationer, står dig fritt att utveckla lösningen genom att skapa egna texturer med hjälp av vår Murdesigner och ladda hem för användning. För Petersen Tegl finns endast möjlighet med bifogade texturer.

Tegelmästers koncept för BIM till Revit

Färdiga texturer med Vilt förband, murverksmått samt tillhörande information, ex. fog Skanör (ljus) och Böste (mörk), undantag Petersen Tegel D-serie (betraktas endast som ljus och mörk fog).

Gör så här

Ladda hem – ”BIM-objekt för Revit.zip”

Följ beskrivningen som finns på startsidan i mallfilen för Revit.

I filmerna nedan kan du se grunderna för hur konceptet är tänkt i Revit.

Tegelmästers koncept för visualisering och murverksmått till övriga program

För övriga program, ex. AutoCad, ArchiCad eller 3DS Max. Möjlighet att visa samt visualisera Vilt förband med rätt murverksmått.

Gör så här

Ladda hem filerna nedan och lägg in i på rätt plats i programmiljön och använd enligt ditt CAD-/Visualiseringsprograms möjligheter.

Ladda hem – ”Tegelmäster_Förband.pat”
Ladda hem – ”Tegelmäster_texturer.zip”
Ladda hem – ”AutoCAD-Murverksförband.zip”
Ladda hem – ”MurförbandArchiCAD.dwg”

Färdiga texturer med Vilt Förband och fog Skanör (ljus) och Böste (mörk), undantag Petersen Tegel D-serie (betraktas endast som ljus och mörk fog).

Vill ni koppla på information om tegeltyperna med enskilda CAD-programs möjligheter, ladda hem följande MS Excel fil och knyt informationen till era objekt. Ex. länkar till produktblad eller en kortare beskrivningstext.

Ladda hem – ”Tegelmäster tegeltyper och information”