Välja en funktion och dela med en kollega, ven, samarbejdspartner, kunde ect..


 Tegelmäster är marknadsledande inom fasadtegel, tegelbalkar, kramlor, armering, glidskikt, konsoler & murbruk.

Se våra produkter

Tegel - ett naturligt val!

Tegelmäster marknadsför tegel, tegelbalkar, fasadtegel, klinkerbränt marktegel och kompletterande produkter på den svenska marknaden.

Tegelmäster AB grundades 1999 och är idag Sveriges ledande leverantör av fasadtegel. Företaget ägs av Egernsund Tegl och Petersen Tegl. Våra tegelbruk är belägna på Jylland i Danmark och heter Bachmann, Gråsten, Helligsö, Matzen och Vesterled Teglvaerk. Som tillverkare av tegel är vi en stolt och välrenommerad aktör i byggbranschen.

Vi förnyar oss löpande och anpassar oss till marknadens krav på tegel. Vi arbetar aktivt för sunda stenhus och vill öka användningen av marknadens bästa och säkraste byggmaterial - tegel.

Fördelar med tegel

Med en tegelkonstruktion undviker du dagens alltför vanliga byggkatastrofer såsom mögel och alger. Tegel kan ju dessutom varken ruttna, rosta eller brinna! Vi vet att våra kunder vill ta ansvar för både miljö och för en långsiktigt hållbar utveckling. Därför väljer man ett hållbart byggmaterial som tegel.

Både på kort och lång sikt är tegelhus en miljömässigt, socialt och ekonomiskt god investering.
Det beror på teglets goda egenskaper i kombination med det låga underhållsbehovet och den mycket långa livslängden. Teglet håller värmen och inomhusklimatet i ett murat hus är mycket sunt. Tegel kan deponeras helt utan problem eftersom det inte ingår några miljöbelastande kemikalier i tillverkningen.

Sammanfattningsvis står tegel för faktorer som:

  • Lång livslängd
  • Litet underhåll
  • Väderbeständigt
  • Värmereglerande
  • Hög livskvalitet
  • Sunt inomhusklimat
  • Tegel har också låg påverkan på miljön

Våra produkter

Vi har ett fantastiskt sortiment av tegel som fasadtegel och marktegel där våra tegelbruk generation efter generation strävat efter att uppnå bästa kvalitet och utbud. Utöver detta tillverkar vi tegelbalkar, kramlor, armering, glidskikt, konsolermurbruk och andra murverksprodukter.

Vår marktegel är en exklusiv produkt som ger ett tidlöst och vackert resultat. Markteglet är anpassat till alla former av markbeläggning, såsom gångar, uppkörslar, terasser och trottoarer.

Tegelmäster marknadsför enbart massivt kvalitetstegel och lämnar 10 års frostgaranti.

Läs mer om våra produkter